Ime i prezime: Prim dr sci med Tomislav Stefanović
Datum i mesto rođenja: 24.03.1963. Šabac, SrbijaRadno mesto i zvanje - sadašnja pozicija

 • Upravnik Bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC ,,Zemun“ od 2012.god.
 • Dobitnik povelje za građanske zasluge i posebne zasluge u razvoju gradske opštine ,, Zemun“ i znacajna ostvarenja u oblasti medicine
 • Priznanje za izuzetan doprinos i podršku roditeljstvu ,,Udruženje mamin san”,Beograd
 • Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ,, Korelacija ultrazvučnih pokazatelja fetalne makrozomije i parametara kontrole glikemije u trudnoći”
 • Primarijus, dodeljeno od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • Subspecijalista, oblast sterilitet i fertilitet, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magistar medicinskih nauka, oblast humane reprodukcije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Specijalista ginekologije i akušerstva, stalno zaposlen u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC ,,Zemun", Beograd


Profesionalno iskustvo

 • 2018 god. Usavrsavanje minimalno invazivnih procedura u oblasti uroginekologije na edukaciji u Sloveniji. Posedovanje sertifikata u sprovodjenju metode ugradnje mini slinga kod stres urinarne inkontinencije ( nekontrolisanog mokrenja).
 • Dvadesetogodišnje iskustvo kao specijalista i subspecijalista ginekologije i akušerstva u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC,, Zemun", Beograd
 • Rad u porođajnoj i operacionoj sali, obavljanje konzervativnog i urgentnog tretmana ginekoloških pacijenata, ultrasonografska dijagnostika
 • Mentor specijalizantima iz ginekologije i akušerstva


Članstva

 • Lekarska komora Srbije i Srpskog lekarskog društva-SLD


Publikacije

 • Autor i koautor brojnih radova objavljenih u visoko indeksiranim časopisima


Edukacija i stručno usavršavanje

2023

 • 6th European Congress on Intrapartum Care, Belgrade, Serbia

2022

 •  Program simpozijuma „Unapređenje reproduktivnog zdravlja – primarna i sekundarna prevencija carcinoma grlića materice”
 • 4. srpski kongres o menopauzi i involutivnom hipoandrogenizmu - Srpsko udruženje za endokrinologiju pola
 •  Unapređenje reproduktivnog zdravlja – primarna i sekundarna prevencija karcinoma grlića materice
 • XXI Međunarodni simpozijum udruženja ginekologa i opstretičara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, Budva, Crna Gora
 • ECPM 2022 XXVIII European Congress of Perinatal Medicine, Lisboa, Portugal

2021

 • Međunarodni seminar “ Humana reprodukcija u vrtlogu pandemije COVID-19”
 • Simpozijum “Uloga progesterona u ginekologiji i perinatologiji – regulaciji menstrualnog ciklusa i u održavanju trudnoće – od naučnih istraživanja do kliničke primene”
 • Ishrana prevremeno rođenog deteta, Kopaonik, Srbija
 • Značaj prisustva laktoferina u mlečnim formulama, Kopaonik, Srbija
 • 64. Ginekološko akušerska nedelja Ginekološko akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Prvi simpozijum perinatalne i neonatalne medicine, novine u neonatologiji i perinatologiji
 • Udruženje za dečiju i adolescentnu ginekologiju Srbije - Zaštita seksualnog i reproduktivnog bzdravlja devojčica i adolescentkinja

2020

 • On line program kontinuirane edukacije pod nzivom “Savremeni koncept zaštite kože od sunčevog zračenja”
 • On line program kontinuirane edukacije pod nazivom “Histaminska intolerancija realan svakodnevni problem”
 • Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije, program kontinuirane edukacije pod nazivom: Hiposideremijska anemija
 • Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije, program kontinuirane edukacije pod nazivom: Efikasnost diosmina u terapiji hemoroida
 • Vulvovaginalne infekcije – etiologija, etiopatogeneza i lečenje MEDAPP
 • Primena vitaminske suplementacije u trudnoći MEDAPP

2019

 •  The 27 th World Congress on Controversises in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Paris, France
 •  XXXV Simpozijum kontinuirane medicinske edukacije ”Novine u neonatologiji”
 •  The 13 th Regional Conference on Pediatrics, Gastroenterology and Nutrition, Belgrade
 • Urinarne infekcije u ginekologiji, dijagnoza i lečenja,Udruženje zdravstvene struke EURO KME, Beograd

     2018

     • Udruzenje ginekologa i opstreticara Srbije, Crne Gore i Republike Srbije, XIX Medjunarodni Simpozijum, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
     • XIX International symposium, Association of Gynecologist and Obstetricians of Serbia, Montenegro, and Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.
     • XXVI European Congress Perinatal Medicine St. Petersburg, Russia 
     • European Society of Human Reproduction and Embryology in Barcelona, Spain

     2017

     • XV Međunarodni kongres udruženja ginekologa i opstretičara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske,Beograd
     • European Society of Human Reproduction and Embryology, supported by the Slovenian Society for Reproductive Medicine Ljubljana Slovenia, ESHRE CAMPUS Reproductive medicine between science and commercialization
     • XIII Svetski kongres perinatalne medicine-WCPM 2017 za učesnike iz  Srbije i regiona u Beogradu
     • The 27th Annual World Congress in Vienna, Austria, ISUOG International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
     • The 13th European Pediatrics Conference Prague, Czech Republic      

     2016

     • Genesis Athens Clinic, Centar za humanu reprodukciju, poseta i saradnja
     • Mediteransko udruženje za metabolički sindrom, dijabetes i hipertenziju u trudnoci ,,Degu’’
     • Simpozijum novosti u humanoj reprodukciji 2016. sa međunarodnim učešćem
     • Simpozijum ,,Moderni principi vodjenja trudnoća, sa osvrtom na trudnoće komplikovane dijabetesom”

     2015

     • IAKENTRO klinika vantelesne oplodnje i genetike, Thessaloniki, poseta i saradnja
     • Assisted reproductive techniques-current approach of gynecologists, Novi Sad, Srbija
     • Simpozijum novosti u humanoj reprodukciji 2015. sa međunarodnim učešćem

     2014

     • The first symposium of the mediterranean society for metabolic syndrome, diabetes and hypertension in pregnancy, Belgrade, Serbia
     • Controversies in preparation of patients for in vitro fertilization and follow-up of IVF pregnancies
     • Gynem Fertility Clinic centar za vantelesnu oplodnju, poseta i saradnja

     2013

     • The 7th international DIP symposium, diabetes, hipertension, metabolic syndrome & pregnancy, held in Florence, Italy
     • The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology &Infertility (COGI), Vienna, Austria
     • 7th Diczfalusy award lecture symposium on reproductive health, Belgrade

     2012

     • Simpozijum prve kategorije ‘’Novine u programima BMPO”
     • Novosti u humanoj reprodukciji sa međunarodnim učešćem
     • Simpozijum regenerativne i personalizovane medicine

     2011

     • 4. Međunarodni simpozijum Regenerativna medicina, tkivno i genetičko inženjerstvo
     • Perinatološki aspekt skrininga i dijagnostike kongenitalne srčane bolesti

     2010

     • Kontinuirana medicinska edukacija: Dobra klinička praksa
     • Laparoskopska dijagnostika i terapija u ginekologiji
     • Regenerativna medicina evropske tendencije
     • Savremeni pristup bračnoj neplodnosti - smernice za ginekologe sekundarne zdravstvene zaštite (current approaches to marital infertility-guidelines for gynecologists in the secundary health care)

     2009

     • Minimalno invazivna hirurgija u ginekologiji Subotica
     • Kurs 3D/4D sonografija sa međunarodnim učešćem
     • Simpozijum bračne neplodnosti ( current approaches to marital infertility)

     2008

     • Primarijat-Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
     • Novosti u humanoj reprodukciji,simpozijum sa međunarodnim učešćem,Beograd
     • Ginekološka nedelja, rizična trudnoća-savremena ginekološka hirurgija , Beograd

     2005

     • Klinički centar Ljubljana-Slovenija Ginekološka klinika, Zaloška cesta 2, Ljubljana
     • Edukaciju iz oblasti IVF i endoskopske hirurgije obavio u Kliničkom centru Ljubljana, Slovenija
     • Samostalno učestvovao u mnogim operativnim zahvatima i postupcima. Znanje i operativne veštine stekao od Prof dr A. Lukanoviča, Prof dr Tomaševića, Doc dr Voglera, Prof dr Helene Meden Vrtovec, Direktora Ginekološko Akušerske Klinike u Ljubljani. Nakon mesec dana provedenih u Kliničkom Centru Ljubljana, prvi put nakon veće pauze u KBC Zemun, na našem odeljenju uradio sam Vaginalnu hysterctomiu, edukovao mlađe kolege, tako da je danas pomenuta operacija rutinska
     • Kontinuirana medicinska edukacija pod nazivom "In vitro fertilization update", Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

     2004

     • Rad uže specijalizacije, oblast fertilitet i sterilitet, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
     • ,,Korelacija histerosalpingografije i laparoskopije u ispitivanju prohodnosti jajovoda kod žena sa infertilitetom tuboperitonealnog porekla”

     2003

     • Magistarske studije, Humana reprodukcija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
     • ,,Značaj određivanja serumskog betahorionskog gonadotropina, ultrazvuka i laparoskopije u ranoj dijagnostici vanmaterične trudnoće”
     • Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju i druge interventne tehnike
     • Kontinuirana medicinska edukacija iz laparoskopske hirurgije sa teorijskom i praktičnom nastavom, Beograd

     1997

     • Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, odlična ocena, Specijalističke studije, Ginekologija i akušesrtvo, Medicinski fakultet u Beogradu
     • Četvorogodišnja specijalizacija iz ginekologije i akušerstva obavljena je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo ,,Narodni Front", Beograd

     1996

     • Jugoslovenska škola ultrazvuka-opstreticija/ginekologija, Kragujevac

     1989-1990

     • Državni ispit za doktora medicine
     • Stažer Medicinskog centra dr Laza Lazarević, Šabac

     1989

     • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, zvanje doktora medicine

     1978-1982

     • Gimnazija u Šapcu, nosilac „Alasove” diplome za Fiziku

      

      
     01

     Laparoskopsko podizanje prolapsa materice

     Suština operacije podizanja materice je da se sačuvaju genitalni organi žene, materica, jajovodi i jajnici, ali se laparoskopski podižu i pričvršćuju za misić kičme.

     02

     Prednja plastika kod cystocele u lokalnoj anesteziji

     Objašnjavamo Vam minimalno invazivno hiruško lečenje inkontinencije urina. Stres inkontinencija urina je veoma čest problem.

     03

     Lečenje nekontrolisanog mokrenja

     U ginekološko akušerskoj ordinaciji Terazije obavlja se minimalno invazivna procedura ugradnje mini slinga kod stres urinarne inkontinencije.

     04

     Ginekološke intervencije

     Ginekološke intervencije i operacije se smatraju prekid trudnoće, eksplorativne kiretaže, biopsije, skidanje kondiloma, konizacije, serklaž, laparoskopija...

     05

     Vaginalna histerektomija u lokalnoj anesteziji

     Spad prednjeg zida vagine (cistocela) je veoma čest poremećaj statike karličnog dna. Uzroci za nastanak cistocele su kidanje fascije koja podapire bešiku za vreme vaginalnog porođaja...

     06

     PRP - podmlađivanje materice

     PRP (Platelet Rich Plasma) je metoda koja podrazumeva ubrizgavanje sopstvene plazme bogate trobocitima u pojedine tačke reproduktivnog sistema.

     07

     Ultrazvučna dijagnostika - expertni ultrazvuk

     Ultrazvučni pregledi obavljaju se na 4D ultrazvučnom aparatu TOSHIBA XARIO, i on se primenjuje u perinatologiji odnosno za praćenje trudnoće.

     08

     Lečenje steriliteta

     Oko 15% bračnih parova u Srbiji se smatra infertilnim. U tom smislu bez pomoći lekara i određenih medicinskih procedura se teško može ostvariti trudnoća.

     09

     Endometrijum test

     Endometrijum test procenjuje mikrobiom endometrijuma, čime se poboljšava reproduktivni ishod pacijenta.

     10

     Prenatalna dijagnostika

     Kao uzorke za prenatalnu dijagnostiku, u cilju ispitivanja nasledne osnove ploda, danas se najčešće uzimaju horionske čupice, amnionska tečnost i fetalna krv.

     11

     CTG Trudnica

     Kardiotokografija (CTG) je dijagnostička metoda praćenja stanja fetusa, tj. njegove ugroženosti tokom trudnoće i pororđaja pomoću specijalnog uređaja.

     12

     Video kolposkopija

     Kolposkopija i citologija (PAPA NICOLAU test) su primarni skrining i zajedno u skoro 99% slučajeva otkrivaju prekanceroze i rani karcinom grlića materice.

     13

     Kontraceptivne procedure

     Stavljanje i uklanjanje spirale je jedan od vidova kontracepcije. Stavljanje i skidanje spirale se obavlja pre ili neposredno posle menstrualnog krvarenja.

     14

     Mikrobiološki pregledi

     Uzročnik Hlamidijalne infekcije je Chlamydia trachomatis. Smatra se da je 1 od 10 seksualno aktivnih osoba, inficirana ovom bolešću.

     15

     Fetalna ehokardiografija

     Fetalna ehokardiografija ili ultrazvuk srca bebe tokom trudnoće je neinvazivna dijagnostička metoda, koju izvodi dečiji kardiolog tokom trudnoće, najčešće u periodu od 22-24 nedelje gestacije.

     Za sve informacije

     POZOVITE NAS!!!