Ime i prezime: Prim dr sci med Tomislav Stefanović
Datum i mesto rođenja: 24.03.1963. Šabac, SrbijaRadno mesto i zvanje - sadašnja pozicija

 • Upravnik Bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC ,,Zemun“ od 2012.god.
 • Dobitnik povelje za građanske zasluge i posebne zasluge u razvoju gradske opštine ,, Zemun“ i znacajna ostvarenja u oblasti medicine
 • Priznanje za izuzetan doprinos i podršku roditeljstvu ,,Udruženje mamin san”,Beograd
 • Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ,, Korelacija ultrazvučnih pokazatelja fetalne makrozomije i parametara kontrole glikemije u trudnoći”
 • Primarijus, dodeljeno od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • Subspecijalista, oblast sterilitet i fertilitet, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Magistar medicinskih nauka, oblast humane reprodukcije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Specijalista ginekologije i akušerstva, stalno zaposlen u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC ,,Zemun", Beograd


Profesionalno iskustvo

 • 2018 god. Usavrsavanje minimalno invazivnih procedura u oblasti uroginekologije na edukaciji u Sloveniji. Posedovanje sertifikata u sprovodjenju metode ugradnje mini slinga kod stres urinarne inkontinencije ( nekontrolisanog mokrenja).
 • Dvadesetogodišnje iskustvo kao specijalista i subspecijalista ginekologije i akušerstva u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC,, Zemun", Beograd
 • Rad u porođajnoj i operacionoj sali, obavljanje konzervativnog i urgentnog tretmana ginekoloških pacijenata, ultrasonografska dijagnostika
 • Mentor specijalizantima iz ginekologije i akušerstva


Članstva

 • Lekarska komora Srbije i Srpskog lekarskog društva-SLD


Publikacije

 • Autor i koautor brojnih radova objavljenih u visoko indeksiranim časopisima


Edukacija i stručno usavršavanje

2023

 • 6th European Congress on Intrapartum Care, Belgrade, Serbia

2022

 •  Program simpozijuma „Unapređenje reproduktivnog zdravlja – primarna i sekundarna prevencija carcinoma grlića materice”
 • 4. srpski kongres o menopauzi i involutivnom hipoandrogenizmu - Srpsko udruženje za endokrinologiju pola
 •  Unapređenje reproduktivnog zdravlja – primarna i sekundarna prevencija karcinoma grlića materice
 • XXI Međunarodni simpozijum udruženja ginekologa i opstretičara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, Budva, Crna Gora
 • ECPM 2022 XXVIII European Congress of Perinatal Medicine, Lisboa, Portugal

2021

 • Međunarodni seminar “ Humana reprodukcija u vrtlogu pandemije COVID-19”
 • Simpozijum “Uloga progesterona u ginekologiji i perinatologiji – regulaciji menstrualnog ciklusa i u održavanju trudnoće – od naučnih istraživanja do kliničke primene”
 • Ishrana prevremeno rođenog deteta, Kopaonik, Srbija
 • Značaj prisustva laktoferina u mlečnim formulama, Kopaonik, Srbija
 • 64. Ginekološko akušerska nedelja Ginekološko akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Prvi simpozijum perinatalne i neonatalne medicine, novine u neonatologiji i perinatologiji
 • Udruženje za dečiju i adolescentnu ginekologiju Srbije - Zaštita seksualnog i reproduktivnog bzdravlja devojčica i adolescentkinja

2020

 • On line program kontinuirane edukacije pod nzivom “Savremeni koncept zaštite kože od sunčevog zračenja”
 • On line program kontinuirane edukacije pod nazivom “Histaminska intolerancija realan svakodnevni problem”
 • Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije, program kontinuirane edukacije pod nazivom: Hiposideremijska anemija
 • Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije, program kontinuirane edukacije pod nazivom: Efikasnost diosmina u terapiji hemoroida
 • Vulvovaginalne infekcije – etiologija, etiopatogeneza i lečenje MEDAPP
 • Primena vitaminske suplementacije u trudnoći MEDAPP

2019

 •  The 27 th World Congress on Controversises in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Paris, France
 •  XXXV Simpozijum kontinuirane medicinske edukacije ”Novine u neonatologiji”
 •  The 13 th Regional Conference on Pediatrics, Gastroenterology and Nutrition, Belgrade
 • Urinarne infekcije u ginekologiji, dijagnoza i lečenja,Udruženje zdravstvene struke EURO KME, Beograd

     2018

     • Udruzenje ginekologa i opstreticara Srbije, Crne Gore i Republike Srbije, XIX Medjunarodni Simpozijum, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
     • XIX International symposium, Association of Gynecologist and Obstetricians of Serbia, Montenegro, and Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.
     • XXVI European Congress Perinatal Medicine St. Petersburg, Russia 
     • European Society of Human Reproduction and Embryology in Barcelona, Spain

     2017

     • XV Međunarodni kongres udruženja ginekologa i opstretičara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske,Beograd
     • European Society of Human Reproduction and Embryology, supported by the Slovenian Society for Reproductive Medicine Ljubljana Slovenia, ESHRE CAMPUS Reproductive medicine between science and commercialization
     • XIII Svetski kongres perinatalne medicine-WCPM 2017 za učesnike iz  Srbije i regiona u Beogradu
     • The 27th Annual World Congress in Vienna, Austria, ISUOG International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
     • The 13th European Pediatrics Conference Prague, Czech Republic      

     2016

     • Genesis Athens Clinic, Centar za humanu reprodukciju, poseta i saradnja
     • Mediteransko udruženje za metabolički sindrom, dijabetes i hipertenziju u trudnoci ,,Degu’’
     • Simpozijum novosti u humanoj reprodukciji 2016. sa međunarodnim učešćem
     • Simpozijum ,,Moderni principi vodjenja trudnoća, sa osvrtom na trudnoće komplikovane dijabetesom”

     2015

     • IAKENTRO klinika vantelesne oplodnje i genetike, Thessaloniki, poseta i saradnja
     • Assisted reproductive techniques-current approach of gynecologists, Novi Sad, Srbija
     • Simpozijum novosti u humanoj reprodukciji 2015. sa međunarodnim učešćem

     2014

     • The first symposium of the mediterranean society for metabolic syndrome, diabetes and hypertension in pregnancy, Belgrade, Serbia
     • Controversies in preparation of patients for in vitro fertilization and follow-up of IVF pregnancies
     • Gynem Fertility Clinic centar za vantelesnu oplodnju, poseta i saradnja

     2013

     • The 7th international DIP symposium, diabetes, hipertension, metabolic syndrome & pregnancy, held in Florence, Italy
     • The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology &Infertility (COGI), Vienna, Austria
     • 7th Diczfalusy award lecture symposium on reproductive health, Belgrade

     2012

     • Simpozijum prve kategorije ‘’Novine u programima BMPO”
     • Novosti u humanoj reprodukciji sa međunarodnim učešćem
     • Simpozijum regenerativne i personalizovane medicine

     2011

     • 4. Međunarodni simpozijum Regenerativna medicina, tkivno i genetičko inženjerstvo
     • Perinatološki aspekt skrininga i dijagnostike kongenitalne srčane bolesti

     2010

     • Kontinuirana medicinska edukacija: Dobra klinička praksa
     • Laparoskopska dijagnostika i terapija u ginekologiji
     • Regenerativna medicina evropske tendencije
     • Savremeni pristup bračnoj neplodnosti - smernice za ginekologe sekundarne zdravstvene zaštite (current approaches to marital infertility-guidelines for gynecologists in the secundary health care)

     2009

     • Minimalno invazivna hirurgija u ginekologiji Subotica
     • Kurs 3D/4D sonografija sa međunarodnim učešćem
     • Simpozijum bračne neplodnosti ( current approaches to marital infertility)

     2008

     • Primarijat-Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
     • Novosti u humanoj reprodukciji,simpozijum sa međunarodnim učešćem,Beograd
     • Ginekološka nedelja, rizična trudnoća-savremena ginekološka hirurgija , Beograd

     2005

     • Klinički centar Ljubljana-Slovenija Ginekološka klinika, Zaloška cesta 2, Ljubljana
     • Edukaciju iz oblasti IVF i endoskopske hirurgije obavio u Kliničkom centru Ljubljana, Slovenija
     • Samostalno učestvovao u mnogim operativnim zahvatima i postupcima. Znanje i operativne veštine stekao od Prof dr A. Lukanoviča, Prof dr Tomaševića, Doc dr Voglera, Prof dr Helene Meden Vrtovec, Direktora Ginekološko Akušerske Klinike u Ljubljani. Nakon mesec dana provedenih u Kliničkom Centru Ljubljana, prvi put nakon veće pauze u KBC Zemun, na našem odeljenju uradio sam Vaginalnu hysterctomiu, edukovao mlađe kolege, tako da je danas pomenuta operacija rutinska
     • Kontinuirana medicinska edukacija pod nazivom "In vitro fertilization update", Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

     2004

     • Rad uže specijalizacije, oblast fertilitet i sterilitet, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
     • ,,Korelacija histerosalpingografije i laparoskopije u ispitivanju prohodnosti jajovoda kod žena sa infertilitetom tuboperitonealnog porekla”

     2003

     • Magistarske studije, Humana reprodukcija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
     • ,,Značaj određivanja serumskog betahorionskog gonadotropina, ultrazvuka i laparoskopije u ranoj dijagnostici vanmaterične trudnoće”
     • Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju i druge interventne tehnike
     • Kontinuirana medicinska edukacija iz laparoskopske hirurgije sa teorijskom i praktičnom nastavom, Beograd

     1997

     • Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, odlična ocena, Specijalističke studije, Ginekologija i akušesrtvo, Medicinski fakultet u Beogradu
     • Četvorogodišnja specijalizacija iz ginekologije i akušerstva obavljena je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo ,,Narodni Front", Beograd

     1996

     • Jugoslovenska škola ultrazvuka-opstreticija/ginekologija, Kragujevac

     1989-1990

     • Državni ispit za doktora medicine
     • Stažer Medicinskog centra dr Laza Lazarević, Šabac

     1989

     • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, zvanje doktora medicine

     1978-1982

     • Gimnazija u Šapcu, nosilac „Alasove” diplome za Fiziku

      

      
     01

     Laparoskopsko podizanje prolapsa materice

     Suština operacije podizanja materice (Hysterosacropecsia) je da se sačuvaju genitalni organi žene, materica, jajovodi i jajnici, ali se laparoskopski podižu i pričvršćuju za misić kičme.

     02

     Prednja plastika kod cistocele u lokalnoj anesteziji

     Cistocele su najčešći poremećaj statike karličnog dna i smatra se, da ima više od 2/3 žena taj problem. Obično se kod tih pacijentkinja izvodi prednja kolporafija u opštoj anesteziji...

     03

     Lečenje nekontrolisanog mokrenja

     U ginekološko akušerskoj ordinaciji Terazije obavlja se minimalno invazivna procedura ugradnje mini slinga kod stres urinarne inkontinencije.

     04

     Ginekološke intervencije

     Prekid trudnoće je intervencija koja se obavlja na ženin zahtev ukoliko trudnoća nije starija od deset nedelja. Predstavlja uklanjanje ovulatornog tkiva iz materice.

     05

     Vaginalna histerektomija u lokalnoj anesteziji

     Radi se o vaginalnom uklanjanju materice zbog nemalignih uzroka. Tu operaciju izvodimo u lokalnoj anesteziji i blagoj sedaciji, koja imitira spavanje.

     06

     PRP - podmlađivanje materice

     PRP (Platelet Rich Plasma) je metoda koja podrazumeva ubrizgavanje sopstvene plazme bogate trobocitima u pojedine tačke reproduktivnog sistema.

     07

     Ultrazvučna dijagnostika - ekspertni ultrazvuk

     Ultrazvučni pregledi obavljaju se na 4D ultrazvučnom aparatu TOSHIBA XARIO, najnovija generacija ultrazvučnog aparata.

     08

     Lečenje steriliteta

     Oko 15% bračnih parova u Srbiji se smatra infertilnim. U tom smislu bez pomoći lekara i određenih medicinskih procedura se teško može ostvariti trudnoća.

     09

     Endometrijum test

     Endometrijum test procenjuje mikrobiom endometrijuma, čime se poboljšava reproduktivni ishod pacijenta. Ovim testom određuje se kompletan profil mikrobioma endometrijuma...

     10

     Prenatalna dijagnostika

     Kao uzorke za prenatalnu dijagnostiku, u cilju ispitivanja nasledne osnove ploda, danas se najčešće uzimaju horionske čupice, amnionska tečnost i fetalna krv.

     11

     CTG Trudnica

     Kardiotokografija (CTG) je dijagnostička metoda praćenja stanja fetusa, tj. njegove ugroženosti tokom trudnoće i pororđaja pomoću specijalnog uređaja.

     12

     Video kolposkopija

     Kolposkopija predstavlja mikroskopski pregled grlića materice i vulve. Kolposkopija i citologija (PAPA NICOLAU test) su primarni skrining i zajedno u skoro 99% slučajeva...

     13

     Kontraceptivne procedure

     Stavljanje i uklanjanje spirale je jedan od vidova kontracepcije. Stavljanje i skidanje spirale se obavlja pre ili neposredno posle menstrualnog krvarenja.

     14

     Mikrobiološki pregledi

     Stavljanje i uklanjanje spirale - intrauterini uložak (spirala) je jedan od vidova kontracepcije. Najprikladnija je za žene koje su imale bar jedan porođaj, koje žive...

     15

     Fetalna ehokardiografija

     Fetalna ehokardiografija ili ultrazvuk srca bebe tokom trudnoće je neinvazivna dijagnostička metoda, koju izvodi dečiji kardiolog tokom trudnoće...

     Za sve informacije

     POZOVITE NAS!!!