METODA LEČENJA STRES URINARNE INKONTINENCIJE KOD ŽENA (Lečenje nekontrolisanog mokrenja)

Saveti >>

Stres urinarna inkontinencija podrazumeva nevoljno oticanje urina usled fizičkog naprezanja, kašljanja, savijanja tela, kijanja, smejanja i usled bilo kog faktora koji dovodi do povišenog pritiska u trbuhu.

Stres inkontinencija nastaje kada oslabe mišići i tkiva na koje se „oslanjaju“ mokraćna bešika i mokraćna cev ( uretra ) i kada oslabi mišić unutar uretre koji kontoliše oticanje urina.

U normalnim okolnostima prilikom punjenja bešike urinom, postoji regulatorni mehanizam mokraćne cevi kojim voljno kontrolišemo oticanje mokraće sve dok se ne nađemo u pogodnoj situaciji i predviđenom mestu (toaletu) za ispuštanje urina. Kada ovaj mehanizam oslabi savko povećanje pritiska unutar trbuha može dovesti do nevoljnog oticanja mokraće.

Faktori rizika za nastanak ovog problema mogu biti starenje, mada se može javiti u bilo kojoj starosnoj dobi, gojaznost, hronični kašalj, posledica porođaja itd.

Ovaj problem remeti obavljanja svakodnevnih aktivnosti, socijalni aspekt života, seksualne odnose i utiče na psihološki distres. Dodatni problem je i finansijske prirode jer se zahteva i česta kupovina pelena i uložaka.

Terapija ovog problema može biti konzervativna i hirurška, pri čemu hirurška terapija kod adekvatno dijagnostikovanih i selektovanih pacijentkinja daje dugoročnije efekte uz minimalni rizik za komplikacije. Svakako ukoliko postoji sumnja na postojanje ovakvog problema potrebno je javiti se ginekologu radi detaljnog pregleda i isključivanje drugih tipova nevoljnog oticanja urina.

Do sada je opisano, i primenjuje se nekoliko hirurških tehnika za lečenje stres inkontinencije. Metoda koja se pokazala kao vrlo uspešna i koja prema većem broju kliničara koji se bave ovom problematikom predstavlja „zlatni standard“ u lečenju je tehnika miduretralnog slinga tzv „tračica“. Sling predstavlja tanku trakastu mrežicu od polipropilena koja se postalja ispod mokraćne cevi i na taj način ojačava oslabljene strukture koje trabaju dati „oslonac“ uretri.

Ova tehnika predstavlja minimalno invazivnu hiruršku proceduru koja se može izvoditi i u lokalnoj analgeziji bez ležanja u bolnici. Jedna od najnovih modifikacija je tzv. mini-sling ili „single incision sling tehnika“ koji se razlikuje od prethodnih procedura po tome što ima samo jedan mali rez od 2-3 cm na vagini. Sama operacija ne traje duže od 30 minuta i pacijentkinja nakon toga može normalno da mokri.

Urinarna stres inkontinencija ne predstavlja stanje koje ugrožava život, ali zato može značajno da remeti kvalitet života te prema tome tek nakon detaljne dijagnostike i postavljanja indikacija za lečenje, pacijentkinja donosi konačnu odluku da li želi rešavati problem hirurškim putem u zavisnosti od toga kako podnosi postojeći problem tokom svakodnevnih aktivnosti.« Nazad
01

Laparoskopsko podizanje prolapsa materice

Suština operacije podizanja materice je da se sačuvaju genitalni organi žene, materica, jajovodi i jajnici, ali se laparoskopski podižu i pričvršćuju za misić kičme.

02

Prednja plastika kod cystocele u lokalnoj anesteziji

Objašnjavamo Vam minimalno invazivno hiruško lečenje inkontinencije urina. Stres inkontinencija urina je veoma čest problem.

03

Lečenje nekontrolisanog mokrenja

U ginekološko akušerskoj ordinaciji Terazije obavlja se minimalno invazivna procedura ugradnje mini slinga kod stres urinarne inkontinencije.

04

Ginekološke intervencije

Ginekološke intervencije i operacije se smatraju prekid trudnoće, eksplorativne kiretaže, biopsije, skidanje kondiloma, konizacije, serklaž, laparoskopija...

05

Vaginalna histerektomija u lokalnoj anesteziji

Spad prednjeg zida vagine (cistocela) je veoma čest poremećaj statike karličnog dna. Uzroci za nastanak cistocele su kidanje fascije koja podapire bešiku za vreme vaginalnog porođaja...

06

PRP - podmlađivanje materice

PRP (Platelet Rich Plasma) je metoda koja podrazumeva ubrizgavanje sopstvene plazme bogate trobocitima u pojedine tačke reproduktivnog sistema.

07

Ultrazvučna dijagnostika - expertni ultrazvuk

Ultrazvučni pregledi obavljaju se na 4D ultrazvučnom aparatu TOSHIBA XARIO, i on se primenjuje u perinatologiji odnosno za praćenje trudnoće.

08

Lečenje steriliteta

Oko 15% bračnih parova u Srbiji se smatra infertilnim. U tom smislu bez pomoći lekara i određenih medicinskih procedura se teško može ostvariti trudnoća.

09

Endometrijum test

Endometrijum test procenjuje mikrobiom endometrijuma, čime se poboljšava reproduktivni ishod pacijenta.

10

Prenatalna dijagnostika

Kao uzorke za prenatalnu dijagnostiku, u cilju ispitivanja nasledne osnove ploda, danas se najčešće uzimaju horionske čupice, amnionska tečnost i fetalna krv.

11

CTG Trudnica

Kardiotokografija (CTG) je dijagnostička metoda praćenja stanja fetusa, tj. njegove ugroženosti tokom trudnoće i pororđaja pomoću specijalnog uređaja.

12

Video kolposkopija

Kolposkopija i citologija (PAPA NICOLAU test) su primarni skrining i zajedno u skoro 99% slučajeva otkrivaju prekanceroze i rani karcinom grlića materice.

13

Kontraceptivne procedure

Stavljanje i uklanjanje spirale je jedan od vidova kontracepcije. Stavljanje i skidanje spirale se obavlja pre ili neposredno posle menstrualnog krvarenja.

14

Mikrobiološki pregledi

Uzročnik Hlamidijalne infekcije je Chlamydia trachomatis. Smatra se da je 1 od 10 seksualno aktivnih osoba, inficirana ovom bolešću.

15

Fetalna ehokardiografija

Fetalna ehokardiografija ili ultrazvuk srca bebe tokom trudnoće je neinvazivna dijagnostička metoda, koju izvodi dečiji kardiolog tokom trudnoće, najčešće u periodu od 22-24 nedelje gestacije.

Za sve informacije

POZOVITE NAS!!!